Telefonszám: +36/30/357-44-68 | Email: szentesiallatorvos@gmail.com
6600 Szentes, Sáfrán Mihály u. 43.

Írjon nekünk +
Blog
OCT (optikai koherencia-tomográf)
2015. 02. 28.

Diagnosztikai eszköztárunk legújabb darabja a humán gyógyászatban is vezető diagnosztikai szemészeti eszköznek számító OCT (optikai koherencia-tomográf), amely valós idejű szövettani képet ad a szem minden rétegéről. Vizsgálataink során mind az elülső, mind a hátsó csarnokot vizsgálni tudjuk az OCT készülékkel.

 

Könny filmréteg meghatározása az OCT készülékkel. A legtöbb rendelőben különböző tesztcsíkokkal próbálják meghatározni a termelődő könny mennyiségét. Ez egy elfogadott, ámde kellemetlen vizsgálati metodika és sokszor kivitelezhetetlen is a kisállatoknál. Rendelőnkben lézerkoherencia-tomográffal a termelődő könny filmrétege mikrométeres pontossággal meghatározható, annak vastagsága, illetve a szaruhártyát mely mértékben fedi a könny filmréteg, mint a mellékelt képen is látható, ez egy jól mérhető, jól látható tulajdonság, és nem a hagyományos módon eddig használt itatóspapír alapú teszteket, hanem a lézerdiagnosztikát használjuk ennek meghatározására.

 

Gonioszkópiás vizsgálat, vagyis csarnokzug nyitottságának vizsgálata rendelőnkben két féle metodikával is történik. Első metodika az OCT készülék, amely nem csak a csarnokzug nyitottságát mutatja meg valós időben, hanem annak segítségével a csarnokzug szögellését, a csarnokzug mélységét, valamint a csarnokzugban esetlegesen történő egyéb elváltozásokat is meg tudjuk határozni. Meg tudunk tekinteni ilyen besarjadzó ereket, daganatokat és később ennek a vizsgálatnak a segítségével meg tudjuk tervezni esetleges galucoma műtétet, esetleges csarnokzugot besarjadzó daganatos sejtek lézeres eltávolítását. Gonioszkópos vizsgálat rendelőnkben másik metodikával a digitális réslámpa biomikroszkópp segítségével történik, amikoris ún. hármas tükröt nevezünk kontakt módon a szemre és a digitális mikromanipulációs réslámpánkkal végezzük a gonioszkópiás csarnokzug nyitottságát meghatározó vizsgálatot, amelyet egyébként a tulajdonos velünk együtt tekinthet meg, hiszen a digitális biomikroszkópunk számítógép által vezérelt digitalizált képet mutat azonnal a tulajdonos részére is.

 

OCT készülékkel végzett további vizsgálat a szivárványhártya feltérképezése, a szivárványhártya élő állapotban való szövettani képanalízise, esetleges anomáliák, fejlődési rendellenességek, daganatos sejtek felderítése történik meg, mint a mellékelt képen látszik. Ezt egy időben szoktuk végezni a pachimetriával, a csarnokzug vizsgálattal és az OCT által elvégzett gonioszkópiás vizsgálattal, kiegészítve a sugártest vizsgálatával, amely közvetlenül a szivárványhártya mögött helyeződik el.

 

OCT-vel elvégzett mélyebb hátsócsarnok vizsgálat.

Rendelőnkben található legmodernebb szemészeti diagnosztikai eszközünk, amely Magyarországon állatorvosi rendelőben egyedüli, azonban Európában is párját ritkítja, alkalmas a szemfenéki anomáliák meghatározására. Ez olyan lézeres vizsgálóeszköz, amely a retina vastagságát megmutatja, amely a retina sejtsorainak meglétét, azoknak a károsodását megmutatja, a retinában lévő pici elemelkedéseket, a retina sejtsorainak esetleges szétszakadását, vérzését megmutatja, valamint ez az eszköz alkalmas arra, hogy különböző valós szűréseket végezzünk a tulajdonos kérésére, tehát ez az eszköz, amely kizárólagosan alkalmas arra, hogy PRA-ra, a tulajdonosok által kért fiziológiás szűrővizsgálatokra választ adjon a retinában lejátszódó kórfolyamatokra. Ennek segítségével azt tudjuk megmondani, hogy abban a vizsgált időpontban fenn áll-e annak az állapota, hogy a retina valamely rétege károsodott, és ez látásvesztést okoz ez az állatnak. Mód van arra, ez a legmodernebb programja ennek a készüléknek, hogy a ganglinos ??? sejtréteg, amely a retinában helyeződik, milyen vastag, és különböző időpontban megvizsgálva, saját magához képest százalékos ganglion sejtvesztést is tudunk vele értékelni, tehát a látásfunkciójának korral előrehaladva, vagy valami betegség következtében a látás funkciójának százalékos mérését is el tudjuk végezni.